Doorgaan naar inhoud

Disclaimer

Disclaimer voor Laced-Up.NL, een webshop van Cola-E.Com BV
 
Cola-E.Com BV (Kamer van Koophandel: 77875699) verleent je hierbij toegang tot laced-up.nl (“de website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.
Cola-E.Com BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Cola-E.Com BV spant zich in om de inhoud van de website blijvend te actualiseren en/of aan te vullen. We besteden hieraan enorm veel zorg en aandacht maar natuurlijk is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid tenzij anders elders bepaald. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cola-E.Com BV.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten niet claimen dat je een geldige koopovereenkomst hebt met Cola-E.Com.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cola-E.Com BV nooit aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cola-E.Com BV of Cola-E.Com BV heeft van de eigenaar toestemming om het materiaal te gebruiken. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cola-E.Com BV behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatst gewijzigd 30 augustus 2021